سیگار مهمترین علل نازایی

 

images (1)سیگار تنها موجب ابتلا به سرطان و مشکلات ریوی نمی شود، بلکه در باروری مردان و زنانی که سیگار می کشند و یا به نوعی در معرض دود آن قرار دارند تاثیر می گذارد. تحقیقات نشان داده است زنانی که بیش از ۱۰۰ نخ سیگار مصرف کرده اند، ۱۴۴% بیشتر در معرض نابارور شدن هستند.  اما تنها مصرف سیگار نیست که این تاثیر را می گذارد بلکه حضور در محیطی که در آن یک فرد سیگاری در حال مصرف سیگار باشد هم، می تواند بر روی باروری زنان تاثیر گذار باشد. زنانی که بیش از ۱۰ سال با یک فرد سیگاری هم خانه بوده اند ۱۸% بیشتر از زنانی که درمعرض دود سیگار نبوده اند با مشکلات ناباروری مواجه شدند. سیگار همین تاثیرات را روی مردانی که سیگار می کشند و یا در معرض دود سیگار هستند، دارد.  به عنوان مثال آسیب در کروموزوم Yدر مردان سیگاری مشاهده شده است.

تحقیقات نشان داده است زنان سیگاری تقریبا دو سال زودتر از زنانی که هرگز سیگارنکشیده اند یائسه می شوند. همچنین زنانی که به شکلی در معرض تنفس دود سیگار قرارگرفته اند به طور متوسط ۱۳ ماه زودتر از سایر زنانی که دود سیگار را در محیط زندگیشان استنشاق نکرده اند،یائسه می شوند.

کارشناسان دلیل این تاثیرات را وجود سموم درون تنباکو می دانند. سموم موجود درتنباکو، در مسیر تولید هورمون های مرتبط با چرخه ی باروری مداخله کرده و می توانند منجر به اختلال در تخمک گذاری شوند. این سموم همچنین می توانند پیش از لانه گزینی جنین در دیواره رحم به او آسیب بزنند و روی فرآیندهای آماده سازی رحم برای بارداری اثر بگذارند. همچنین به نظرمی رسد توکسین های (سموم) تنباکو سن طبیعی یائسگی را از طریق کاهش استروژن درگردش،کاهش دهند.

EnglishIran support
کمک لازم دارید؟
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait