علل ناباروری در مردان

 

Nabarvai004هر عاملی که تولید اسپروماتوزوئید (سلول جنسی مرد) را درون بیضه ها مختل کند می تواند باعث ناباروری شود. اینها شامل، عوامل ارثی با اشکال در بیضه ها، عوامل اکتسابی شامل عفونت ها و سایر عوامل محیطی مثل (اشعه و غیره) می باشند.

گاهی بیضه ها تولید اسپروماتوزویئد را انجام می دهند اما بر سراه خروج آنها اسندادها و تنگی هایی است که در این حالات در نمونه اولیه نطفه که جهت آزمایش بررسی می شود تعداد اسپروماتوزوئید صفر است امابا گرفتن نمونه توسط سوزن از بیضه ها اسپروماتوزئید ها یافت می شوند.

اختلالات در زمان مقاربت و ناتوانی های جنسی و سایر موارد نیز می تواند سبب ناباروری شوند.

EnglishIran support
کمک لازم دارید؟
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait